familieopstellingen en systeemopstellingen by Sabin Van Crombrugge

Systeemopstellingen

systeemopstellingen by Sabin Van Crombrugge

Wat zijn systeemopstellingen?

Systeemopstellingen zijn een fenomenologische benadering om een beweging te faciliteren die je dichter bij het leven brengt. Het is een op zichzelf staande discipline die noch als therapie noch als coaching kan gezien worden.

Met systeemopstellingen willen we ruimer gaan kijken op onbewuste niveaus als therapie en coaching geen oplossing bieden. We bekijken het leven vanuit een holistisch standpunt.

Bert Hellinger heeft ons getoond dat we via de ordeningen in liefde een antwoord kunnen bieden voor vele problematieken die een oorsprong vinden in ons familiesysteem. Doorheen de jaren werd duidelijk dat als je enkel het familiesysteem gaat bekijken je op een muur van beperking botst.

Met systeemopstellingen willen we ruimer gaan kijken, voorbij de beperking.

Vanuit de ervaringen zagen we dat familieopstellingen niet altijd het gewenste resultaat gaven. We bemerkten dat binnen een persoon meer niveaus en systemen aanwezig zijn waarbinnen een probleem zich ontwikkelt.

Enerzijds kwam er steeds meer kennis rondom het gegeven dat een probleem of symptoom zich niet enkel manifesteerde doorheen het familiesyteem (transgenerationeel), anderzijds kregen we meer kennis rond het feit dat er ook interne systemen binnenin de persoon zelf  (intrapersoonlijk) zijn die aan de basis kunnen liggen.

Wat heeft systeemopstellingen te bieden?

Systeemopstellingen bieden de mogelijkheid om onbewuste patronen binnen de mens naar boven te brengen. Eens we met die onbewuste patronen weer contact krijgen, het vanuit het voelen kunnen aankijken, ontmoeten en accepteren, zijn we in staat om dichter bij onszelf te komen, bij ons eigen leven, het leven. Hierbij wordt het mogelijk gemaakt dat we steeds verder vrij komen van symptomen, aandoeningen, patronen en ziektes.

Verschillende invalshoeken

Vanuit het transgenerationele en het intrapersoonlijke aspect  vind ik het belangrijk dat we op een holistische manier kijken naar een probleem.

Hierbij ga ik kijken binnen welke richting we naar een probleem, patroon of symptoom kijken al naargelang het thema aansluiting vindt binnen familieopstellingen of traumaopstellingen met als onderwerpen familie, relaties, ziekte en gezondheid, trauma, loopbaan, VTS en voedingspatronen.

De ordeningen der liefde binnen een systeem blijven als basis ten gronde aanwezig:

  • Plek, erbij horen
  • Rangorde
  • Geven en nemen
  • Loyaliteit
  • Niets verdwijnt

Contacteer

  • Zwaantje 36 - 9940 Sleidinge
  • info@sabinvancrombrugge.com
  • 0495/543289