familieopstellingen en systeemopstellingen by Sabin Van Crombrugge

Systeemopstellingen in groep

systeemopstellingen by Sabin Van Crombrugge

In opstellingen in groep werken we met 3 verschillende soorten deelnemers: de cliënt, de representant en de deelnemer.

Het is dus mogelijk om ervoor te kiezen een vraag te hebben, deel te nemen als representant of te kijken naar wat zich in de opstelling aandient. 

  • Als cliënt kan je een vraag naar voren brengen die je bezighoudt of waarbij je een oplossing zoekt voor je probleem. De opstelling situeert zich in het gebied dat de cliënt transgenerarationeel of intrapersoonlijk wil opstellen.
  • Als representant vertegenwoordig je een element uit het systeem van de cliënt.
  • Als deelnemer observeer je en help je dat wat verschijnt tijdens de opstelling te bevatten. 
  1. De persoon voor wie de opstelling is geeft de vraag weer die hem bezighoudt, duidt representanten aan vanuit de deelnemers aan de opstelling, waarbij deze personen zich inleven in het element binnen het systeem van de cliënt dat ze vertegenwoordigen. De cliënt kiest, afhankelijk van het soort opstelling dat gedaan wordt, ook een representant voor zichzelf of wordt zelf deel van de opstelling.
  2. De opstelling: de representanten nemen hun plaats in de ruimte in die hen gegeven wordt door de cliënt of mogen zelf hun plaats kiezen, afhankelijk van het soort opstelling dat gedaan wordt.  Het enige dat de representant moet doen is bewegen en handelen volgens datgene wat hij waarneemt en/of lichamelijk en/of emotioneel voelt. 
  3. Van daaruit begeleidt de opsteller de ontwikkeling van de opstelling, oriënteert zich door datgene wat de representanten verbaal, lichamelijk en emotioneel uitdrukken, helpt hen met helende zinnen en/of lichaamsbewegingen, op zoek naar een oplossing voor datgene wat zich toont.
  4. De opstelling eindigt meestal met de cliënt die  gevraagd wordt zijn plaats in te nemen en deel te nemen aan de nieuwe, helende beweging. 

Contacteer

  • Zwaantje 36 - 9940 Sleidinge
  • info@sabinvancrombrugge.com
  • 0495/543289